Hachinet Document

Tài liệu học tiếng Hàn

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Trung cấp 4

Cuốn Trung cấp 4 này dành cho các bạn đã học xong chương trình Trung cấp 3. Cuốn sách này sẽ bao gồm 15 bài học từ bài 46 đến bài 55 trong bộ Giáo trì...

Xem chi tiết

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Trung cấp 3

Cuốn Trung cấp 3 này dành cho các bạn đã học xong Sơ cấp 1 và Sơ cấp 2 tiếng Hàn. Cuốn sách này bao gồm 15 bài từ bài 31 đến bài 45 trong bộ Giáo trìn...

Xem chi tiết

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 2

Cuốn Sơ cấp 2 này bao gồm 15 bài, từ bài 11 đến bài 30 của Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam.

Xem chi tiết

Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp Sơ cấp 1

Hiện nay, trên thị trường rất đa dạng tài liệu học tiếng Hàn Quốc, nhưng cuốn “Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp” vẫn là cuốn sách được nhiều học viên, g...

Xem chi tiết
Loading…